W świecie urody, mody i showbiznesu...

Dzień Kobiet z Seaweex

0 11

Seaweex-konkurs_dzien-kobiet (3)Regulamin konkursu „Dzień Kobiet z Seaweex”

1

1.Organizatorem konkursu jest portal www.beautyshow.pl

2.Adres elektroniczny Konkursu: beautyshow@beautyshow.pl

3.Adres pocztowy Konkursu: ul. Michała Spisaka 66, 02-495 Warszawa.

 

2

1.Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 2.03.2017 do 7.03.2017. Trzy najbardziej aktywne osoby otrzymają zestawy wybranych kosmetyków Seaweex.

2.W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

3.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na profilu na Facebooku i na portalach.

4.Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.

5.Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada i przechodzi na inną osobę.

6.Zasady konkursu obowiązują na fanpage beautyshow.pl

7.Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: beautyshow@beautyshow.pl.

3

1.Nagrodą w konkursie są trzy zestawy kosmetyków Seaweex. Najbardziej aktywna osoba otrzyma zestaw: peeling Shimmer Scrub i olejek My Sunshine. Dwie kolejne osoby otrzymają zestawy: krem Happy Day i maskę Seaweed Secret.

2.Po zakończonym konkursie Komisja wybierze 3 użytkowników, którzy uzbierają najwięcej punktów za aktywność na fanpage beautyshow.pl w czasie trwania konkursu.

1 pkt.  1 polubienie na Facebooku

2 pkt. 1 komentarz

3 pkt.  1 udostępnienie posta

 

3.Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu w ciągu 2 tygodni od dnia ich przyznania.

4.Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.

5.Informacje o laureacie Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej portalu www.BeautySHOW.pl.

6.Decyzja Komisji jest ostateczna.

7.Wszelkie zastrzeżenia i skargi, związane z konkursem, Uczestnik zobowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora, za potwierdzeniem, w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności. Skargi nadane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane, co nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

8.Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

4

Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.BeautySHOW.pl.

5

W trakcie prowadzenia Konkursu oraz po jego zakończeniu Organizatorzy stosują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.