W świecie urody, mody i showbiznesu...

Redakcja / RODO

Redakcja BeautySHOW.pl (4 PUBLICITY)

ul. Michała Spisaka 66

02-495 Warszawa

magda.cieslak(at)beautyshow.pl

tel.: 503 092 400

Adres do wysyłki na czas pandemii:

ul. Parkowa 11a; 96-314 Boża Wola

RODO

Zgodnie z art. 13 oraz art.14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujmy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  4 PUBLICITY ul. Michała Spisaka 66, 02-495 Warszawa.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres e-mail info@4publicity.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

  1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez 4 PUBLICITY w celu komunikacji, wysyłania materiałów prasowych. Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania wynikająca z realizacji prawnie uzasadnionego interesu 4 PUBLICITY (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Naszym uzasadnionym interesem jako administratora danych osobowych jest przygotowywanie, tworzenie lub publikowanie materiałów prasowych. Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do ich realizacji. Przetwarzamy jedynie takie Państwa dane, które są niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej.
  2. Okres przetwarzania danych i uprawnienia, które Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia tych danych.
  3. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres siedziby 4 PUBLICITY lub adres email wskazane powyżej.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, iż naruszone zostały ich prawa.