W świecie urody, mody i showbiznesu...

Regulamin konkursu mikołajkowego 2019

0 0

1

 1. Organizatorem konkursu jest portal www.beautyshow.pl
 2. Adres elektroniczny Konkursu: beautyshow@beautyshow.pl
 3. Adres pocztowy Konkursu: ul. Michała Spisaka 66, 02-495 Warszawa.

2

1.Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 26.11.2019 do 6.12.2019 r. Pięć osób, które udzielą najciekawszych odpowiedzi na pytanie: Jak nie zwariować w trakcie Świąt? Sposób na relaks w okresie przedświątecznym, otrzymają voucher na bezpłatny zabieg START LIFT (intensywny lifting twarzy i szyi) w gabinecie w Warszawie;

2. Zasady: udostępnij post konkursowy na swoim profilu, oznacz na Facebooku osobę, którą mamy obdarować prezentem z okazji MIKOŁAJEK. Nagrodami dodatkowymi są 3 palety wegańskiej marki IUNO Cosmetics oraz 2 vouchery na ochronę na dowolny telefon marki MyScreenPROTECTOR.

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Zabieg przewidziany jest dla osób 35+ . Przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu jest ciąża, choroby nowotworowe, karmienie piersią.

 1. Vouchery są ważne do 25 maja 2020.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. Zm.) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na profilu na Facebooku i na portalach.
 3. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.
 4. Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada i przechodzi na inną osobę.
 5. Zasady konkursu obowiązują na fanpagu beautyshow.pl.
 6. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: magda.cieslak@beautyshow.pl.

3

 

 1. Nagrodą w konkursie jest 5 voucherów o wartości 350 zł każdy, na zabieg START LIFT wykonywany w w salonie Fontanna Młodości w Warszawie oraz 3 palety marki IUNO Cosmetics oraz 2  vouchery na ochronę na dowolny telefon marki MyScreenPROTECTOR.
 2. Po zakończonym konkursie jury wybierze 5 osób, które udzieliły najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe
 3. Lista Laureatów zostanie przesłana do fundatora voucherów w celu umówienia terminu zabiegu, w ciągu 5 dni roboczych od daty rozwiązania konkursu.
 4. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.
 5. Informacje o laureacie Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej portalu www.BeautySHOW.pl.
 6. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 7. Wszelkie zastrzeżenia i skargi, związane z konkursem, Uczestnik zobowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora, za potwierdzeniem, w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności. Skargi nadane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane, co nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
 8. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

4

Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.BeautySHOW.pl.

5

W trakcie prowadzenia Konkursu oraz po jego zakończeniu Organizatorzy stosują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.