W świecie urody, mody i showbiznesu...

Podsumowanie programu CSR Odkryj siebie z Hebe

0 0
Rodziny zastępcze, system instytucjonalnej pieczy zastępczej (domy dziecka) oraz adopcja to najistotniejsze elementy w skomplikowanym systemie opieki nad dziećmi, wychowującymi się poza rodzinami. Wychodząc naprzeciw problemowi społecznemu jakim jest proces usamodzielnienia w Polsce, marka Hebe we współpracy z Fundacją One Day, rozpoczęła pierwszy tego typu, autorski program aktywacji społeczno-zawodowej Odkryj siebie z Hebe. 9 czerwca 2022 roku odbyło się śniadanie prasowe, które miało na celu przybliżyć inicjatywę i zwrócić uwagę na nieustający problem, z którym każdego roku boryka się tysiące młodych ludzi w Polsce.

Chwile wzruszeń, refleksji i duża dawka wiedzy eksperckiej oraz danych statystycznych o problemie usamodzielnienia w Polsce to tylko niektóre z elementów składowych wyjątkowego spotkania prasowego, które odbyło się w czwartek 9 czerwca na warszawskiej Pradze w Pałacyku Konopackiego.

Poznajmy statystyki

Z danych GUS wynika, że na koniec 2020 r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 16 029 dzieci, a w ciągu całego 2020 r. 3 963 wychowanków do 18. roku życia opuściło (z różnych powodów) placówki instytucjonalne pieczy zastępczej. 37% wychowanków to podopieczni, którzy powrócili do rodziny naturalnej. Jest to najliczniejsza i najbardziej niepokojąca grupa pod względem dalszego rozwoju i wejścia w dorosłe życie.

Głównym celem programu aktywacji społeczno-zawodowej Odkryj siebie z Hebe jest umożliwienie startu w dorosłe życie młodzieży, poprzez zapewnienie stałej pracy oraz wsparcia mentorskiego ze strony pracowników Hebe.

Zacznijmy od początku?

Niecałe dwa miesiące temu na warszawskiej Pradze, 15 osobowa grupa młodych ludzi – podopiecznych Fundacji One Day – wzięła udział w dwudniowych warsztatach przygotowawczych do rozpoczęcia (w większości przypadków) pierwszej pracy. W spotkaniu uczestniczyli także mentorzy Hebe. To dzięki nim każdy uczestnik programu może liczyć na indywidualną pomoc w trudnych chwilach związanych z życiem zawodowym, ale nie tylko – mentorzy pomagają także w budowaniu umiejętności komunikowania się oraz poczucia własnej wartości.
Podopieczni Fundacji One Day spotkali się z pracownikami Hebe w siedzibie firmy, poznali zakresy odpowiedzialności poszczególnych działów, a także dowiedzieli się jak będzie wyglądała ich praca oraz z jakich szkoleń mogą skorzystać w ramach programu. Młodzież odwiedziła także jedną z drogerii Hebe, aby w praktyce doświadczyć zawodowej rzeczywistości.

Od 1 kwietnia w drogeriach Hebe możemy spotkać nowych konsultantów – podopiecznych programu. W akcję zostały włączone drogerie Hebe w całej Polsce, tak aby umożliwić pracę podopiecznym jak najbliżej ich miejsca pobytu.

Marka Hebe wierzy, że prawdziwe piękno wynika z postaw i wartości. Jesteśmy nakierowani na kobiety nie tylko w obszarze health&beauty, ale także będąc blisko realnych ich potrzeb. Zwłaszcza tych, związanych z budowaniem własnej wartości i rozwojem osobistym.  To nasza odpowiedzialność by inicjować projekty, które czynią piękno i dobro. Dla naszej firmy to ważne i długofalowe zobowiązanie jakim jest wspólny program z Fundacją One Day – podsumowała Magdalena Mularuk, dyrektor marketingu Hebe.

Wychowankowie ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i domów dziecka, czują się wykluczeni ze społeczeństwa, często doznają braku poczucia bezpieczeństwa, a także dostępu do wiedzy, przygotowania do dorosłości, którą na tym etapie powinni zapewnić rodzice.

Autorski program aktywacji społeczno-zawodowej Odkryj siebie z Hebe powstał w odpowiedzi na systemową lukę, po to, aby dać nadzieję na lepszą przyszłość młodym i ambitnym ludziom, którzy nie mieli szansy wejść w dorosłe życie na równi z osobami wychowującymi się w prawidłowo funkcjonujących rodzinach. Marce Hebe zależy, aby młodzież opuszczająca pieczę zastępczą poczuła, że może liczyć na realne, namacalne wsparcie. Hebe zamierza kontynuować program, organizując kolejne edycje w przyszłości.

Leave A Reply

Your email address will not be published.